Κολποσκόπηση

Κολποσκόπηση
Κολποσκόπηση για τον έλεγχο παθολογίας του τραχήλου της μήτρας.

Η κολποσκόπηση είναι μια διαδικασία που επιτρέπει την πιο λεπτομερή εξέταση του τραχήλου με τη χρήση ενός ειδικού μικροσκοπίου. Κατά την εξέταση, η οποία είναι εντελώς ανώδυνη, ο γιατρός αναζητά περιοχές που με αλλοιωμένα κύτταρα που έχουν εντοπιστεί στο τεστ Παπανικολάου.

Εν συνεχεία, και εάν υπάρχουν ύποπτες περιοχές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, λαμβάνονται δείγματα τραχηλικού ιστού, γίνεται δηλαδή βιοψία και στη συνέχεια τα δείγματα στέλνονται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο.

Pin It on Pinterest

Share This